VERBOND

LUMMEN

Home Formulieren Voorwoord Uitslag Kalenders en Uurregeling Ligging schietstanden Reglement Hoofdbestuur Verantwoordelijken Gilden Foto's Contact

Karabijnschutters  -   verbond Lummen


Lummen heeft een rijk verleden betreffende karabijnschieten. De oprichting van verschillende Lummense schuttersgilden dateert reeds van enkele eeuwen geleden. Zo vinden we in de geschiedenis onder andere volgende oprichtingsdata terug :

St. Anna Gilde Mellaer in 1633

St. Rochus Gilde Genenbos in 1660

St. Jacobus Gilde Rekhoven in 1708

Onze Lieve Vrouw Gilde Oostereinde in 1708 (ondertussen gestopt)

St. Sebastiaan Gilde Schalbroek in 1656.

Voordat het verbond Lummen werd opgericht waren er reeds enkele gilden gegroepeerd die schietwedstrijden inrichtten. Zo was er onder andere “Het Kanaalverbond”. Dit bestond uit de gilden Genenbos, Eversel en Ubbersel.


Deze groepering vormde aanvankelijk een drempel om het Verbond Lummen op te richten.

Voortrekkers van het kanaalverbond, waaronder de betreurde Lambert Baerts, zagen hun pionierswerk, het tot stand komen van het kanaalverbond, niet graag teniet gaan. Uiteindelijk werden in 1971 in het toenmalig café “Ber van Mon” in Lummen dorp de voorbereidende en oprichtingsvergaderingen gehouden.


Een schietkalender van 1970 vermeldt dat er toen slechts 10 officiële schietingen werden ingericht. Vermeldenswaardig is het feit dat er in 1951, door toedoen van de toenmalige burgemeester Ridder de Fabribeckers, de eerste keizerschieting in Lummen werd ingericht. De eerste keizerinnen schieting dateert van 1981.


Oorspronkelijk zou men in Lummen in 3 verbonden hebben geschoten, Lummen Noord, Lummen Zuid en Lummen West.

Artikel 1 van het reglement “Karabijngildenverbond Lummen”, opgesteld op 1 januari 1978, vermeldt dat er op dat ogenblik 2 Lummense verbonden zijn, nl. groep Noord en Zuid. Net geen 30 jaar later werd, onder impuls van de toenmalige secretaris Vanheel Freddy, vanaf 1 januari 2007 de fusie tussen deze 2 verbonden een feit.

Er wordt met het verbond Beringen-Mijnstreek samengewerkt i.v.m. de vriendenwedstrijden. Er zijn ook een gezamelijke keizerschieting en een intergewestelijke schieting, waarbij de verschillende kampioenenploegen van de A, B en C reeks elkaar bekampen tot er een algemene winnaar is.

Het verbond Lummen bestaat uit volgende gilden:

H. Sacrament Geneiken

Eendracht L.S. Gestel

St. Lambertus Laren

St. Trudo Linkhout

St. Willebrordus Meldert

St. Jacobus Rekhoven

St. Rochus Genenbos

St. Hubertus Goeslaar

Kapel aan de Beukenboom

St. Anna Mellaer

St. Sebastiaan Schalbroek

St. Jan Thiewinkel

St. Jacobus Eversel

 St. Antonius Congo Bockrijck

        St. Hubertus Hemmen

 St. Jozef Winterslag

Het hoofdbestuur van het verbond Lummen

Voorzitter: Demulder Mark

Ondervoorzitter: Quintens Johan

Secretaris: Nijs Gert

Penningmeester: Steyls Hugo